#Thiền tông

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA NGỘ

09/03/2020 view 366

D.T.Suzuki (1870 - 1966), là một học giả lừng danh người Nhật. Ngài đã góp công rất nhiều trong việc truyền bá Thiền tông sang Tây phương. Ngoài cái học lực rộng như biển - Đại sư Suzuki biết Hán văn, Phạn ngữ, Tây Tạng, Anh ngữ, Pháp ngữ. Đại sư còn một điểm đặc biệt là hành giả, một hành giả đã đi sâu vào nẻo Đạo, đã thu…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1098 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 659 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 643 lượt xem/bài

DR. LLOYD FIELD 2 bài TB: 566 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 540 lượt xem/bài

JON KABAT-ZINN 1 bài TB: 529 lượt xem/bài

QUÁN NHƯ PHẠM VĂN MINH 1 bài TB: 510 lượt xem/bài

YUVAL NOAH HARARI 1 bài TB: 505 lượt xem/bài

ALEXANDRA ROBBINS 1 bài TB: 496 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 493 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 485 lượt xem/bài

DALE CARNEGIE 3 bài TB: 478 lượt xem/bài