#Phật giáo Tây Tạng

THỰC HÀNH THIỆN HẠNH

29/03/2020 view 47

Thân, tâm, và cha mẹ theo phúc báo Khi nghĩ về thân tâm hiện đời, tôi tin chắc là thiện nghiệp được tích lũy từ các đời quá khứ đã tạo ra mối liên hệ thiện lành hiện tại. Vô số trẻ em sinh ra trên thế giới này nhưng chỉ một số có phúc duyên được sinh ra tại miền thánh địa tại Ấn Độ được hạnh ngộ bậc…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1098 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 659 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 643 lượt xem/bài

DR. LLOYD FIELD 2 bài TB: 566 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 540 lượt xem/bài

JON KABAT-ZINN 1 bài TB: 529 lượt xem/bài

QUÁN NHƯ PHẠM VĂN MINH 1 bài TB: 510 lượt xem/bài

YUVAL NOAH HARARI 1 bài TB: 505 lượt xem/bài

ALEXANDRA ROBBINS 1 bài TB: 496 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 493 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 485 lượt xem/bài

DALE CARNEGIE 3 bài TB: 478 lượt xem/bài