#Kinh Phật

PHẨM BẤT TƯ NGHỊ

20/03/2020 view 66

Bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất thấy trong phòng ông trưởng giả Duy Ma Cật không có giường ghế gì cả thì nghĩ rằng, các Bồ tát và các đại Đệ tử sẽ ngồi ở đâu? Trưởng giả Duy Ma Cật biết ý nghĩa ấy, mới nói tôn giả Xá Lợi Phất rằng: “Thưa tôn giả, ngài đến vì pháp hay vì chỗ ngồi?” Tôn giả Xá Lợi Phất…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1098 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 659 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 643 lượt xem/bài

DR. LLOYD FIELD 2 bài TB: 566 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 540 lượt xem/bài

JON KABAT-ZINN 1 bài TB: 529 lượt xem/bài

QUÁN NHƯ PHẠM VĂN MINH 1 bài TB: 510 lượt xem/bài

YUVAL NOAH HARARI 1 bài TB: 505 lượt xem/bài

ALEXANDRA ROBBINS 1 bài TB: 496 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 493 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 485 lượt xem/bài

DALE CARNEGIE 3 bài TB: 478 lượt xem/bài