Tác giả: QUÁN NHƯ PHẠM VĂN MINH

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC

Quán Như Phạm Văn Minh tác giả quyển sách “Khoa Học Não Bộ Và Thiền Chánh Niệm Tỉnh Giác” là một giám định viên Ngôn Ngữ cho Viện Ngôn Ngữ (Institute of Languages), Đại học NSW, Sydney Úc. Nội dung quyển sách này chú trọng đến những khám phá mới về vận hành của não khi thực hành Chánh niệm qua ánh sáng khoa học. -🍀🍀🍀- Điều đáng ngạc nhiên…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1098 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 659 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 643 lượt xem/bài

DR. LLOYD FIELD 2 bài TB: 566 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 540 lượt xem/bài

JON KABAT-ZINN 1 bài TB: 529 lượt xem/bài

QUÁN NHƯ PHẠM VĂN MINH 1 bài TB: 510 lượt xem/bài

YUVAL NOAH HARARI 1 bài TB: 505 lượt xem/bài

ALEXANDRA ROBBINS 1 bài TB: 496 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 493 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 485 lượt xem/bài

DALE CARNEGIE 3 bài TB: 478 lượt xem/bài