Tác giả: GARCHEN RINPOCHE VIII

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

PHÁP TU THỨ 35 VÀ 36

18/03/2020 view 77

35 Phiền não khi đã được huân tập thì thật khó vượt qua bằng các pháp đối trị. Hãy trang bị cho mình vũ khí đối trị là chánh niệm, và hãy phá tan các phiền não như tham ái ngay khi chúng vừa khởi hiện. Đó là pháp tu Bồ tát. Chúng ta  đã quá quen với các cảm xúc phiền não từ thời vô thủy trong Luân hồi.…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1098 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 659 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 643 lượt xem/bài

DR. LLOYD FIELD 2 bài TB: 566 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 540 lượt xem/bài

JON KABAT-ZINN 1 bài TB: 529 lượt xem/bài

QUÁN NHƯ PHẠM VĂN MINH 1 bài TB: 510 lượt xem/bài

YUVAL NOAH HARARI 1 bài TB: 505 lượt xem/bài

ALEXANDRA ROBBINS 1 bài TB: 496 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 493 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 485 lượt xem/bài

DALE CARNEGIE 3 bài TB: 478 lượt xem/bài